Lid worden van de URHB


Om  lid te worden van URHB, dient men het ambt van Rechter in Handelszaken uit te oefenen, hetzij als effectief, hetzij als plaatsvervanger.

Het jaarlijks lidgeld  - per kalenderjaar - bedraagt  100 €.

Voor de ereleden is dit beperkt tot 35 €

Alle "actieve" leden ontvangen het “Vademecum voor de Rechter in handelszaken” en de aanvullingen.  IN FORO, onze driemaandelijkse brochure met interessante artikels wordt gratis verstuurd naar ALLE leden. Elk lid kan daarenboven vrij toegang verkrijgen tot het Intranet van de URHB, dat waardevolle en praktische informatie verleent voor de uitoefening van ons ambt.

Lid worden kan op eenvoudige wijze gebeuren: registreer u op ons intranet https://urhb.intranetten.be

of - indien het U via die weg niet zou lukken - u stuurt een verzoek tot lidmaatschap naar het secretariaat van de URHB ( info@rechtersinhandelszaken.be ) met vermelding van uw naam, volledig adres, mailgegevens, en de naam van de Rechtbank waar u benoemd werd.  

Betalen kan op onze bankrekening BE42 2850 3130 4454