Centraal Register Solvabiliteit

Het Centraal Register Solvabiliteit (CRS) beheert digitalefaillissementsdossiers en zoveel mogelijk uitwisselingen tussen alle actoren van het faillissement . Het geldt als authentieke bron van gegevens van faillissementen en werd ingesteld door de wet van 1 december 2016.

Sinds 1 april 2017 zijn nieuwe faillissementsdossiers verplicht elektronisch beheerd.

inloggen op REGSOL  schuldvordering indienen

Welkom op de website van de URHB


Wij werken momenteel hard om deze website te vernieuwen en te optimaliseren.

Voor de actieve en ere-rechters in ondernemingszaken die lid zijn van de URHB verwijzen wij naar het intranet, waar alle informatie verzameld is die de rechters in ondernemingszaken dienstig kan zijn bij de uitoefening van hun ambt. https://urhb.intranetten.be

Het web-team van URHB

Voor alle informatie en correspondentie verwijzen wij naar :

René Blockx
secretaris-generaal URHB
e-mail : info@rechtersinhandelszaken.be