Bestuur


Buiten de Algemene Vergadering, samengesteld uit al de effectieve leden, en die de opperste macht vertegenwoordigt, is er:

een Raad van bestuur die bestaat uit voorzitters en afdelingsvoorzitters in ondernemingszaken, leden van de UROB, aangevuld met enkele leden van het Directiecomité. De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Nationale Voorzitter.

Het Directiecomité:

Nationaal Voorzitter :
  > dhr. Marc Van den Dorpe, Rechter in ondernemingszaken - Ondernemingsrechtbank Gent

Ondervoorzitters :
  > dhr. Jacques Heynen Voorzitter in ondernemingszaken - Ondernemingsrechtbank Leuven
  > dhr. Eric de Volder, Rechter in ondernemingszaken - Ondernemingsrechtbank Brabant Wallon

Secretaris-generaal :
  > dhr. René Blockx, Rechter in ondernemingszaken - Ondernemingsrechtbank Brussel NL

Penningmeester :
  > dhr. Fernand Maillard,  Rechter in ondernemingszaken - Ondernemingsrechtbank Brussel FR

De leden :
  > mw. Patricia Bourdoux, Rechter in ondernemingszaken - Ondernemingsrechtbank Liège
  > dhr. Karel Van de Meersche, Voorzitter in ondernemingszaken Ondernemingsrechtbank Gent