Magistratenkader


Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen  (BS 10.12.2013)                                                      

Hoofdstuk 6 - Art. 113. De tabel opgenomen in artikel 2 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 13 april 2005, wordt vervangen door de volgende tabel :

 

 

 

 

 

Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen  (BS 10.12.2013)                                                      

HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van de wet van 15 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek                                           

Art. 112. De tabel opgenomen in artikel 1 van de wet van 15 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 20 juli 1998 en gewijzigd bij de wet van 25 april 2007, wordt vervangen door de volgende tabel :

 

 

Zetel

Kader Rechters

Mandaten Voorzitter

 Afdelings- voorzitters

Onder- voorzitters

Hoofd- griffier

Griffiers- hoofd van dienst

 

Griffiers

Antwerpen

32

1

2

1

1

2

38

Bxl

24

2

 

4

1

2

28

Leuven

4

1

 

0

1

0

4

Nivelles

4

1

 

0

1

0

4

Gent

28

1

2

1

1

3

37

Eupen

1

0

 

0

0

0

2

Liège

16

1

3

0

1

3

22

Mons- Charleroi

10

1

1

0

1

1

15